Moje prace badawcze dotyczą analizy procesów demograficznych i ewolucyjnych kształtujących zmienność genetyczną naturalnych populacji roślin. Interesują mnie szczególnie badania genetycznych podstaw zmienności adaptacyjnej, biogeografii, hybrydyzacji oraz specjacji gatunków drzew leśnych. Prace te opierają się na wykorzystaniu metod molekularnej genetyki populacyjnej i genomiki oraz opracowaniu nowych zasobów genomowych dla badanych grup taksonomicznych. Ich nadrzędnyjm celem jest lepsze zrozumienie zależności pomiędzy poziomem i rozmieszczeniem zmienności genetycznej w naturalnych populacjach, a dostosowaniem gatunkow i ekosystemów do lokalnych warunków środowiska. Wiedza ta jest niezbędna do opracowania nowych programów z zakresu hodowli i ochrony kluczowych gatunków roślin, w tym drzew leśnych w odpowiedzi na ich rosnące zapotrzebowanie i zmiany środowiskowe.

 

Zainteresowania badawcze

  • Genetyczne podstawy zmienności cech fenotypowych i lokalnej adaptacji
  • Zmienność genetyczna i specjacja roślin
  • Adaptacja i hybrydyzacja w strefach kontaktu spokrewnionych taksonów
  • Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli i selekcja genomowa drzew leśnych
  • Opracowanie nowych zasobów genomowych i markerów genetycznych
  • Taksonomia molekularna

Nauka Polska ID: 120931