dr Anna Hebda

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny, Instytut Ekologii I Hodowli Lasu
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
tel./fax. 0048 12 662 51 28   

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Zainteresowania naukowe

- zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe gatunków drzew leśnych
- reakcje populacji drzew leśnych na zmiany klimatu
- charakterystyka markerów molekularnych drzew leśnych i ich zastosowanie w genetyce i hodowli lasu

Krótkie CV

2017 - doktorat, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

2013 – 2017 realizacja PRACY DOKTORSKIEJ Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2010 – 2011 INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE BADANIAMI NAUKOWYMI Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
2008 – 2009 EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMAMI Studia podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2008 – 2009 GENETYKA I SELEKCJA DRZEW LEŚNYCH Studia podyplomowe, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie
2006-2007 – ZARZĄDZANIE I AUDYT Studia podyplomowe, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie i LRQA Polska (Lloyd’s Register Quality Assurance Certificate)
2001-2006 – BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA, uzyskany tytuł MGR INŻ. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

Publikacje

Hebda A., Wachowiak W., Skrzyszewski J. Long term growth performance and productivity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in response to environmental variation European Journal of Forest Research ( in review)
Hebda A., Kempf M., Skrzyszewska K., Grzebelus D. 2013 . Analiza zmienności i określenie struktury genetycznej jodły wybranych pochodzeń przy wykorzystaniu markerów SSR. EPISTEME 18, Vol III, p.59-68
Hebda A. 2011 Regulacja epigenetyczna u drzew leśnych. (W) Nowe trendy w naukach przyrodniczych, red M. Kuczera, V. I, Wyd. Creativetime, Kraków, Creative Science: Monografie, s: 31-39
Masternak K., Hebda A., Sabor J. 2010 Zastosowanie metody PlantVital 5000 do oceny stanu fizjologicznego oraz jakości sadzonek drzew leśnych. Las Polski 15/16: 22-23
Faber* A., Sabor J., Grzebelus D. 2007. Zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na przykładzie rasy istebniańskiej przy wykorzystaniu markerów RAPD. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 517: 277-283.

Doniesienia konferencyjne

Kempf M., Gorywoda K., Hebda A. Genetic structure of phenologically different provenances of the European beech (Fagus sylvatica L.). Materiały konferencyjne: Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. 65-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 22-23 września 2014
Hebda A., Skrzyszewski J., Wójkiewicz B., Wachowiak W. Genetic structure and breeding value of Scots pine from Carpathian Mts. as compared to -the species distribution range in Poland. Materiały konferencyjne: Forum Carpathicum, Lwów, Ukraina, 16-18 września 2014
Hebda A., Wójkiewicz B., Skrzyszewski J., Wachowiak W. Genetic and phenotypic variation of Scots pine from the species distribution range in Poland. Matieriały konferencyjne, Teisendorf, Niemcy, 10-12 września 2014
Hebda A., Wachowiak W., Banach J., Kempf  M., Skrzyszewski J. Wartość genetyczno-hodowlana pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) reprezentatywnych dla zasięgu występowania gatunku w Polsce. Materiały konferencyjne: Biologia i ekologia roślin drzewiastych” 80 lecie Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013
Kempf M., Hebda A., Dydyński M. Zróżnicowanie adaptacyjne polskich pochodzeń buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w warunkach Beskidu Sądeckiego. Materiały konferencyjne: Biologia i ekologia roślin drzewiastych” 80 lecie Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013
Hebda A., Kempf M., Skrzyszewska K., Grzebelus D. Analiza zmienności i określenie struktury genetycznej jodły wybranych pochodzeń przy wykorzystaniu markerów SSR. Materiały konferencyjne Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie, Kraków 16 marca 2013
Hebda A. Epigenetic processes in Norway spruce. Materiały konferencyjne spotkania IUFRO “Norway spruce in the Conservation of Forest Ecosystems in Europe The results of the IUFRO experimental tests series: 64/68, 38/39, 72, others” Kraków – Wisła, Beskidy, Polska, 13-15 września 2012
Hebda A. Genomika i epigenetyka zmienności sosny zwyczajnej. Materiały konferencyjne: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – Nowe trendy w naukach przyrodniczych, Wrocław 3-4 grudnia 2011
Hebda A. From population genetics to population genomics of silver fir (Abies alba Mill.) Materiały konferencyjne spotkania IUFRO „The role of Silver fir in the conservation of forest ecosystems in the Carpathian Mts. Protection and conservation in the Carpathian Gene Bank„ Kraków-Krynica-Wisła, 2-4 września 2010
Kempf M., Barczyk M., Hebda A. Adaptation of the progeny of silver fir (Abies alba Mill.) form the Carpathian Mountains on the ex situ experimental plot in Ostrowiec Świętorzyski Forest District. Materiały konferencyjne spotkania IUFRO „The role of Silver fir in the conservation of forest ecosystems in the Carpathian Mts. Protection and conservation in the Carpathian Gene Bank„ Kraków-Krynica-Wisła, 2-4 września2010
Hebda A. Some forest genomics applied to study of adaptation in Polish Pinus sylvestris L.” Materiały konferencyjne Seminarium TREEBREEDEX " What the large genetic field experimental networks across Europe bring to the scientific community? Sękocin Stary, 22-24 czerwiec 2010
Hebda A. Możliwości zastosowania genomiki w ocenie leśnych zasobów genowych. Materiały konferencyjne: Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. 60-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kraków – Krynica Zdrój, 21-22 września 2009
Kempf M., Faber* A., Sabor J. Isoenzymatic and DNA polymorphism in progenies of spruce stands from some Krutzsch regions of IUFRO 1964/68 provenance test in Krynica. Materiały konferencyjne spotkania IUFRO Norway Spruce in the Conservation of Forest Ecosystems in Europe. IUFRO W.P. S 2.02.11 Norway spruce provenances and breeding. Warszawa- Malinówka- Białystok- Warszawa, 3-5 września 2007
Faber* A., Sabor J., Grzebelus D. Zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na przykładzie rasy istebniańskiej przy wykorzystaniu markerów RAPD. Materiały konferencyjne: Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej. Lublin 27-29 czerwiec 2006

* nazwisko panieńskie